BASISANGST NR. 4 ANGST VOOR ZIEKTE.

door | sep 30, 2021 | Alle berichten | 1 reactie

De relatie met angst voor ziekte is een zeer hardnekkige. De reden dat deze hardnekkig is heeft te maken met het feit dat de kans zeer groot is dat je vast komt te zitten in de meest ontkrachtende tool van het ego: slachtofferschap.

Als mensen bij mij komen voor begeleiding is het eerste wat ik doorvoel hoe zij erin staan. Wensen zij hun verantwoordelijkheid te nemen over hun leven, zijn ze bereid gespiegeld te worden, hebben ze het vermogen reeds ontwikkeld om naar binnen te gaan en dat aan te kijken wat hun leven over henzelf wenst te vertellen. Ik kan dit alleen maar voor hun spiegelen.
De bereidheid om dit aan te gaan, is een must om een ware transformatie te kúnnen bewerkstelligen.

Ziekte is een psychische en/of fysieke uitingsvorm waarin levensenergie over een lange tijd vast is gaan zitten op een specifieke plek in het lichaam. De persoon zelf heeft de reeds eerder aangegeven subtielere boodschappen van het lichaam niet kunnen of willen oppakken en aangaan. Het lichaam wenst op een gegeven moment ‘deze boodschap’ niet meer langer voor de persoon te dragen en beeld via het ziektebeeld uit hoe én waar deze persoon in zichzelf vastzit. Het lichaam ondersteunt jou zo op haar manier zicht te krijgen op de dieper verborgen boodschap vaak ver weggestopt in jezelf. Je lichaam wenst dat jij de boodschap oppakt en heelt, opdat jouw levensenergie weer vrij door je lichaam heen kan stromen. Gezond bent.

De natuurlijke staat van Zijn ís gezond.

In mijn boek RELATIES deel ik hoe het lichaam boodschappen wenst door te geven om trouw te worden aan jezelf. Daar ga ik hier echter nu niet verder op in. Waar ik nu bij stil wil staan is het gegeven dat vele mensen het verband niet zien tussen hun levensthema’s met bijbehorende levenslessen, hun emoties, gevoelens en het uiteindelijk ontstaan van ziekte.

Wat ik in de tijd als fysiotherapeute en daarvoor als A-verpleegkundige heb gemerkt is dat men ziekte vaak ziet alsof het hun overkomt, er wordt hun iets aangedaan en iemand anders moet het oplossen. Wat ik doorzag is dat deze mensen wegzakten in slachtoffer spelen én dat er geen land mee te bezeilen is.

Als je ver weg bent gezakt in deze laag van het ego, is het moeilijk jezelf hier weer uit te halen. Vaak wenst de omgeving dat ze hieruit stappen en gaan lopen trekken aan deze mensen. Ze zijn zich niet bewust dat deze grondhouding degene alleen nog maar vaster zet in deze slachtofferrol. En dat niet alleen, ze krijgen er nog aandacht voor ook.
Lees: jouw levensenergie! Weet je nog, het ego overleeft van jouw levensenergie. Dát voel je zodra je bij deze mensen in de buurt komt en jezelf met jouw energie tank energetisch niet goed hebt afgesloten. Leeg ben je nadien!
En wie voelt zich tijdelijk opgeladen? Juist, degene die ziek is en niet bereid is zijn eigen aandeel hierin aan te kijken. Zo houden we elkaar massaal in stand. Sterker nog, we hebben er hele instanties omheen gebouwd die deze slachtofferspelers met ziektes in stand houden. Je zou ze de kost moeten geven. Dat doen we dan ook, via ons geld, belastinggeld. Belastend zijn ze zeker: mensen die vast wensen te blijven zitten in deze zeer lage staat van bewustzijn van het ego.

Ik hoor meer dan eens van mensen die met ziekte in hun leven te dealen hebben de uitspraak: ‘het is mij overkomen, ik kan er niets aan doen’ of ‘mijn lichaam heeft mij in de steek gelaten’. Beide uitspraken laten zien waar deze betreffende persoon zich bevindt, ín het ego, in slachtofferschap.

Het vraagt het nodige van deze persoon om zichzelf uit deze zeer verdikte laag van het ego te halen. We kennen allemaal de verhalen van mensen die op wonderbaarlijke manier zijn genezen. Wat ziekte bij deze mensen in werking heeft gezet is hun bereidheid zich weer te verbinden met hun eigen genezend vermogen.

We mensen mogen ons weer gaan realiseren dat wij Bronenergie zijn die zich in een bepaalde vorm wenst uit te drukken. Als wij onszelf in ziekte kunnen vormen, zijn we ook in staat bewust een verandering in deze uitingsvorm aan te brengen. Dit zelfhelend vermogen bevindt zich echter niet op de derde dimensie laag van het ego. Dit vermogen is dan ook niet aan te spreken zolang jij jezelf in deze slachtofferlaag vast blijft zetten.

Dit is de reden waarom ik deze mensen niet kán begeleiden. Zij dienen het helingsproces eerst zélf te willen aangaan, pas dan zal er een wezenlijke verandering, ook in hun ziek-zijn kunnen plaatsvinden. Niet eerder. Niemand buiten jou kan jou helen. Alleen jijzelf.

De vraag die ik soms krijg is hoe dat dan zit met baby’s en kleine kinderen die ook ziek kunnen zijn. Zij hebben nog geen heel leven voor zich gehad waarin deze levensenergie vast is gaan zitten. Mijn antwoord is verrassend: wij weten niet wat de zielsopdracht van deze persoon is. Welke levensthema’s en bijbehorende lessen ze willen ervaren in dit leven.
Én we worden uitgenodigd te leren kijken voorbij geboorte en sterfte: we zijn oneindige zielen die ervaring in dit leven willen opdoen, maar ook lessen vanuit andere levens meenemen naar dit leven. Juist om in dit leven deze les, die ze in dat vorige leven niet hebben kunnen volbrengen, in dit leven wensen te doorleven. Door op deze manier naar ziekte te leren kijken, heeft ziekte een prachtige boodschap voor ons. Aan ons om in deze spiegel te leren kijken. Als we durven.

Wat er o.a. diep verscholen zit onder de angst voor ziekte is de angst om het Leven aan te gaan. De sprong in het diepe te wagen. Alle demonen in jezelf op te graven, de ‘shit’ te transformeren en als voedingsbodem te gebruiken om vanuit te groeien tot diegene die je in Wezen bent. Het Leven LEEFT!

Geeft de huidige tijd waarin we ons allen bevinden ons niet een uitgelezen kans om ons te bevrijden van al dat wat onze vrijheid aantast, ziek wenst te maken én houden? Dit, ‘ons in slachtofferrol wensen te zetten én houden’ begint én eindigt maar bij één iemand en dat ben jij! Stop met jezelf klein en afhankelijk te maken! Je bent groots en tot alles in staat, mits jij bereid bent dit gegeven ook zo te gaan zien.

Wens je de diepere boodschap helder te krijgen wat jouw lichaam c.q. ziekte je wenst aan te reiken?

Ik heb o.a. als oud-fysiotherapeut hierin veel ervaring opgedaan en deel met Liefde wat jouw lichaam je ‘ohhh zo graag’ wenst te zeggen. Uiteraard is dit gratis. Dit proces in jezelf aangaan niet, daarvoor is je bereidheid tot veranderen gewenst. 😉

Ben jij bereid jezelf in de spiegel aan te kijken?

JA, ik wens dat je met me meekijkt!

~ Jacqueline

Laat hieronder een reactie voor me achter

1 Reactie

  1. Carin

    Wat heb jij doorvoelt bij onze eerste telefonische/fysieke kennismaking.
    Wat zijn mijn levensthema’s?

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *