BOEK RELATIES

door | mrt 23, 2021 | Alle berichten | 0 Reacties

Ik ben lekker, zeg maar gerust zeer gepassioneerd bezig met het schrijven van mijn tweede boek over RELATIES. Ik kon toendertijd dat ik aan dit boek begon niet vermoeden hoe accuraat de input voor NU is. Vandaag schreef ik een groot deel over masculiene en feminiene energieën. Ik voel dat deze input NU zo wenselijk is. Vandaar dat ik dit deel(tje) met Liefde nu al met je deel. Voor jou.

Eeuwen gedomineerd door masculien.

Als we terugkijken op de geschiedenis zien we dat de masculiene energie zich in de loop der eeuwen sterk vanuit het ego heeft gemanifesteerd. Ons ego is uit om macht, manipulatie, controle, gericht op verdeeldheid en zijn wil opleggen aan anderen. Dit alles wordt aangestuurd door het hoofd (daar waar Ego zich bevindt) en waar vanuit de “verdeel en heers maatschappij” uiteindelijk gematerialiseerd is. Masculien in overdrive is Ego gedreven.

In de loop der eeuwen is hierbij de feminiene energie sterk onderdrukt c.q. verketterd. Vrouwen (en mannen) die hun feminiene kant sterk hadden ontwikkeld werden als zeer bedreigend gezien. En terecht, zij wisten en zagen zoveel méér door deze lagen van de doorgedraaide masculiene energie aangestuurd vanuit het ego. Zij zagen dat de gevestigde orde vanuit macht en manipulatie hun kracht wilden bezitten en doodsbang waren voor deze “onzichtbare” innerlijke feminiene kracht.

Al was de feminiene energie in staat dit te doorzien, bleef men daar trouw aan zélfs als dit de dood tot gevolg had, hun feminiene kracht alleen was niet groot of anders gezegd krachtige genoeg om deze doorgedraaide op macht en manipulatie beruste masculiene energie te stoppen. In wezen was de feminiene energie toentertijd al bezig met het openen van bewust-Zijn bij mensen. Daar de mensen echter zeer bang waren en vastzaten op hun beurt in hún Ego met angst, oordelen, schuld, beperkende gedachten en overtuigingen, geloofden zij wat hun gezegd werd via “de masculiene in overdrive staat – macht” van de toentertijd gevestigde orde.

Doorzie je toen met onze huidige situatie, mondiaal?In wezen is er momenteel in de wereld qua rolverdeling van deze twee energieën (nog) niet veel veranderd. Nog steeds laten wij ons allen vasthouden door doorgedraaide vanuit Ego aangestuurde masculiene energieën. Nog steeds laten wij ons door angst, macht en (media)manipulatie onderdrukken in dit op Verdeel en Heers gericht systeem van het Ego. De door mij genoemde, illusie op aarde.

Om uit deze overheersende masculiene overdrive situatie te komen, is er maar één weg te gaan en dat is door het vergroten van de feminiene energie. Door bewust te worden van dit gegeven, door te gaan doorvoelen wat er zich nu daadwerkelijk buiten ons plaatsvindt. Weer te leren vertrouwen op ons gevoel en intuïtie en deze leren in te zetten. Door hier onze levensenergie aan te geven versterken wij deze poot van de tafel. Een tafel die tot nu toe één (te grote) poot had – de masculiene energie – en welke alleen stevig kan staan zodra beide poten (beide polen) in evenwicht komen. Dan is er balans, Yin en Yan, niet eerder.

Oorlog voeren.

Om deze balans in de wereld te kunnen gaan zien worden wij allen uitgenodigd deze twee polen in balans te brengen ín ons. Gelukkig leven wij in een tijd waarin er ruimte, tijd en openheid bestaat om na te denken én te voelen hoe het nu daadwerkelijk met ons gaat.De huidige tijd waarin er veel onrust is, geeft ons hierin de uitgelezen mogelijkheid. Ook hierin zie je beide energieën vertegenwoordigd. Juist door de onrust in de wereld, de oorlogen, de dreigingen, het geweld, de (media)manipulatie, de verdeel en heers technieken die worden ingezet, worden wij uitgenodigd naar binnen te gaan. In onze huizen, waar er geen ontkomen meer aan is om in contact te komen met je eigen demonen, angsten, masculiene energie in overdrive, je niet-meer-voelen, vertrouwen in jezelf en in overgave te dúrven komen aan je zelf en uiteindelijk aan je hogere Zelf, Bron-energie.

De feminiene kant krijgt juist in het “stopzetten van de economie” de kans om naar boven te kúnnen komen. Voelen, Zijn, Overgave aan, Vertrouwen, Weten, Los en laten zijn allen feminiene eigenschappen ín ons die we voor een véél te lange tijd als ondergeschoven kindje hebben weggestopt.

NU is daar geen ontkomen meer aan om deze kwaliteiten niet aan te gaan boren, ín jezelf. Je kunt letterlijk en figuurlijk niet meer wegrennen in doen, doen, doen, masculiene energie in overdrive, weghollend van jezelf, vóór jezelf, in die buitenwereld. Doorzie je hoe je met dit gedrag het huidige, reeds miljoenen jaren oude “heers en verdeelsysteem” zelf mede in stand houdt met jouw gedrag? Niet zo handig zeg maar als je in VRIJ-heid wenst te leven, in liefdevolle verbinding met al jouw relaties, toch? Jij houdt met dit gedrag zélf deze verdeeldheid in stand. Lees dit nog maar een keer, zonder je schuldig te voelen. Schuld is Ego. Een no-GO, weet je nog?

Dit gegeven, vastzitten doet iets met ons, wij voelen hier iets door ín ons en dat voelt niet OK. We voelen ons angstig, alleen, onveilig, gejaagd, gestrest, opgebrand, en dat is maar goed ook. Het geeft ons de uitgelezen kans bewust te worden wat er zich nu écht binnen in ons én buiten ons afspeelt. Als je eenmaal bewust bent geworden van het feit dat die buitenwereld een afspiegeling is van ons eigen bewust-zijn, hoe wakker we zijn, waar onze leermomenten zitten, waarin we nog verder kunnen uit-zuiveren, wordt dit spel op aarde opeens een hele uitdaging. De buitenwereld blijkt één grote spiegel te zijn om in te leren kijken en te zien hoever wij als mensheid zijn geëvalueerd. Hoe meer je bewust wordt, des te meer van de sluiter der Vergetelheid voor je wordt opgeLICHT. Met andere woorden: als je een les geleerd hebt, mag je door naar de volgende les. Die les krijg je pas te zien, op het moment dat je de vorige les hebt geleerd. Niet eerder. Zo werkt het ook met wakker worden. Je krijgt niet meer op je bord dan jij voor dat moment aan kunt. Fijn om je te beseffen. Krijg je momenteel dus veel op je bord… Weet dat je dit aankunt. Dit Weten is je feminiene energie die je hiervoor aanspreekt.

In deze zeer sterk transformerende, wakker geschud wordende tijd, worden wij allen uitgenodigd naar binnen te gaan en te onderzoeken wat voor een oorlog er zich nu daadwerkelijk ín onszelf afspeelt. Een oorlog waarbij we zeer destructief zijn als het gaat om Liefdevol Zijn naar onszelf. Wij voeren oorlog met onszelf via alle mensen in ons leven die ons zogenaamd van alles hebben aangedaan. Juist ja, daar komt het slachtofferschap van het Ego om de hoek kijken. Het is dan ook veel makkelijker anderen de schuld te geven van jouw onbevredigende leven vol pijn, machteloosheid en eenzaamheid dan 100% verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leven. Een leven waarin jij zélf je levensthema’s met de bijbehorende levenslessen hebt uitgekozen. Doorzie je hierin de overdrive aan masculiene energie die zo destructief is, naar jezélf en dat deze overdrive aan masculiene energie jouw feminiene energie onderuit wenst te blijven halen? Hiermee houden we het Ego systeem in stand. We voeden het zelf, door er onze levensenergie aan te blijven geven.

Kun je zien hoe Wezenlijk belangrijk het is dat we deze beide energieën ín ons, in balans leren brengen? Dáár leent deze tijd waarin we nu leven zich bij uitstek voor.

Alleen als wij bereid zijn naar binnen te gaan, onze feminiene energie zoveel meer de VRIJe ruimte te gaan geven, zijn we in staat uit deze grootste Illusie op aarde te kunnen komen. Wij dienen onszelf te bevrijden, door naar binnen te gaan en te voelen wat alles met ons heeft gedaan en nu nog steeds doet.
Dáár, diep in jou, liggen vele schatten in de vorm van levensthema’s met de bijbehorende levenslessen op jou te wachten, totdat jij eindelijk bereid bent dit alles te herkennen, erkennen en te doorvoelen, waarna deze thema’s en lessen jou als vanzelf loslaten. Door dit proces keer op keer aan te gaan wordt jouw parel, keer op keer weer geslepen, gladder, stralender, juist ja LICHTer.

Ego heeft op dat moment geen grip meer op je. Waarom? Ego tapt af en hecht zich vast aan lage frequenties zoals pijn, verdriet, ellende. Liefde heeft een véél te hoge frequentie voor Donker. Donker kan hier gewoonweg niet van aftappen. Weet je nog, Donker is van zichzelf afgekoppeld van Bron-energie. Jij voedt dit systeem met jouw eigen donkerte.

De weg hieruit is je LICHT te doen ontsteken. Je ballast in de vorm van vele pijnen los te laten, waardoor jij steeds meer opstijgt naar hogere regionen. Frequentie bereiken waar Donker nooit uit zichzelf heen kán gaan. Jouw LICHT ZIJN geeft je de VRIJheid waar je NU zo naar verlangt!Door naar binnen te gaan, heel je niet alleen jezelf. Door naar binnen te gaan spreek je zo gelijkertijd vele feminiene energie ín je aan. Denk hierbij aan open zijn, voelen, vertrouwen, liefde, overgave, Weten, Zijn met, los en laten. Allen prachtige kwaliteiten die óók door jou erkent én geleefd wensen te worden. Zo breng je stap voor stap Yin en Yan, masculiene en feminiene energieën in balans. In jou en daarmee in de spiegel, buiten jou. Hoe mooi is dit alles op elkaar afgestemd!

Doorzie je hoe belangrijk deze huidige tijd voor ons is? Een grotere uitnodiging om naar binnen te gaan is er niet. Zo werkt Donker mee om het Licht te doen laten toenemen.Licht kan alleen daar schijnen waar Donker is gezien, herkent, erkent en losgelaten.

Aan ons allen deze schone taak te aanvaarden.


~Jacqueline

Laat hieronder een reactie voor me achter

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *