DE ROL VAN GELD TIJDENS HET ASCENSIE PROCES.

door | aug 14, 2021 | Alle berichten | 0 Reacties

Nu mijn tweede boek RELATIES, Leven in harmonie met anderen gestaag het geboortekanaal afdaalt en dichterbij de geboorte komt, deel ik een hoofdstuk waar velen zich in zullen herkennen.
Hoofdstuk “Onze relatie met geld”. Voor velen een eyeopener.

In de huidige maatschappij is geld niet weg te denken en daarmee heeft het een zeer belangrijke rol verworven. Het is niet alleen nodig om noodzakelijke goederen te verwerven, het is ook een symbool van status en uiterlijke rijkdom. Dit laatste wordt in deze wereld helaas vaak veel belangrijker gevonden dan innerlijke rijkdom. Dit geeft al direct aan dat geld vaak niet gezien wordt als een natuurlijk onderdeel van de stroom van geven en ontvangen, maar als iets om zoveel mogelijk van te hebben.

Het lijkt dat er in de huidige wereld iets ‘fout’ is gegaan, waardoor de stroom van geven en ontvangen verstoord is geraakt. Geld ‘stroomt’ vaak niet meer: bij sommigen pot het zich op, anderen ervaren een chronisch tekort. De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter, het vermogen van de rijken neemt toe, dat van de armen af.

DE NATUURLIJKE CYCLUS VAN GEVEN EN ONTVANGEN.

Om te begrijpen waar je, wat geld en de geldstroom betreft voor wordt uitgenodigd en voor velen voor wordt uitgedaagd dien je te leren kijken naar hoe dit alles je zoveel meer zou kunnen dienen. De natuurlijke cyclus van geven en ontvangen is een cyclus van wederzijdse liefde die bloei tot stand brengt. Op elk gebied in je leven, en daarmee ook wat geld betreft.

Hoe dan?! Om meer zicht te krijgen hoe dit werkt, neem ik je mee naar hoe het Universum en zijn wetten werken. In het Universum is er altijd een energetische uitwisseling tussen een enkel wezen en zijn omgeving. Dit wezen kan een ster zijn, een mier, een planeet of een mens. De rijkdom is oneindig. Deze cyclus van geven en ontvangen begint bij de innerlijke kern, die wil stralen. Die straling is gevend en scheppend.

De energie van het Universum werkt zodanig dat het ieder wezen tot zijn volle potentie wenst te brengen; het wenst bijvoorbeeld een ster tot stralen te brengen. De straling van de ster is dan wat de ster teruggeeft aan het universum. Je zou dit kunnen vergelijken met de verhouding tussen een moeder en een kind; het kind wil opbloeien en de moeder verlangt er naar het kind tot bloei te brengen.

Dit is de natuurlijke cyclus van geven en ontvangen in het Universum.

Het Universum streeft ernaar om ieder wezen tot zijn volle potentie te laten opbloeien; is dit gebeurd dan manifesteert dit wezen zijn innerlijke via de uitgaande energiestroom het Universum in. Dus alles wenst van binnenuit tot bloei komen, tot uiterlijke manifestatie van de innerlijke kern. Het Universum wil alles laten bloeien. Dit is dus geen statische cyclus, maar een dynamische. Vanuit Liefde geven én ontvangen wisselen elkaar steeds af.

Dit betekent dat er in jou twee krachten leven: aan de ene kant ben je als een kind in een Universum dat tot bloei wil komen, aan de andere kant ben je zelf ook een deel van het Universum dat anderen tot bloei wil laten komen. De eerste kracht kun je masculiene noemen, de tweede feminiene; de eerste maakt ons uniek, de tweede maakt ons deel van het Universum. Individualiteit én eenheid. We zijn beiden, mannelijk en vrouwelijk. Je bent kind van het Universum én je bént het Universum. Het eerste maakt dat je zelf tot bloei wenst komen, het tweede dat je de wereld rondom jou wilt koesteren, verzorgen en mooi maken. Je innerlijk verworven overvloed onvoorwaardelijk wensen te delen. Onvoorwaardelijkheid is hierin van wezenlijk belang. Liefde ís onvoorwaardelijk.

Kijk gewoon eens in je eigen leven. Geef jij vaak vanuit deze Liefde of wens je iets terug van de ander door jou ‘dienst’ aan te bieden? De ene is verbonden met je Ziel en Bronenergie, de ander vanuit je hoofd, ego gestuurd en is gebaseerd op angst.
Je begrijpt dat de eerste blijft stromen, de tweede vorm van voorwaardelijk geven sterft in deze ascensie tijd in rap tempo.

Door beide aspecten, masculiene en feminiene in jezelf volledig te omarmen, word je deel van de cyclus van geven en ontvangen. Dit is de basis van de Bron; de dans van alles wat leeft.

DE VERSTORING VAN DE CYCLUS BIJ ONS HUMANS.

Ook jij als mens bent onderdeel van deze natuurlijke cyclus van geven en ontvangen.

Abstract gezegd: jij straalt je innerlijke licht uit, en ontvangt van het universum wat je nodig hebt. In de praktijk betekent dit dat jij in contact staat met je Ziel – met jeZelf – en voelt je geïnspireerd. Je volgt de stroom van je inspiratie, drukt deze uit in de wereld en ontvangt terug wat jij nodig hebt om je innerlijke stroom te kunnen blijven volgen.

Zo gaat het in de praktijk meestal niet, hé?
De natuurlijke cyclus blijkt maar al te vaak te zijn verstoord geraakt. En niet voor niets. 

Laten we daarvoor bij het begin beginnen: het Universum probeert een ster tot straling te brengen. Wat betekent dit voor jou? Jij komt tot straling, tot een bezield en geïnspireerd leven, als je in contact staat met je kern, je Ziel. Dit is wat het Universum voor je wenst te bereiken: dat jij weer bewust in contact komt te staan met je Ziel en van daaruit voelt, denkt en handelt, en dus een liefdevol en stralend mens wordt. Je passie leeft!

Hier gaat het reeds mis. Je bent als kind door ‘het oude systeem’ zo opgevoed dat je je verzet tegen het contact met je Ziel en tegen de natuurlijk drang van het Universum om de jou in contact te brengen met je Ziel. Dit gebeurt op diverse manieren.

Om te beginnen wordt de focus tijdens de opvoeding op de uiterlijke wereld gelegd; daar leer je van alles over, over je innerlijke wereld vrijwel niets. Zonder dat je er bewust van bent verleg je de focus van je bewustzijn van binnen naar buiten, daar blijkt het immers om te gaan, toch?
Die buitenwereld is belangrijk… Niet is minder waar!

Je leert al snel dat je niet ‘heel’ bent, door gewoon te Zijn wie je bent. Zo leert bijvoorbeeld een jongetje dat hij een man moet wórden. Om dat te bereiken moet hij zijn vrouwelijke kant onderdrukken. Hij moet gevoelloos, hard en sterk zijn en carrière maken. Door het onderdrukken van zijn vrouwelijke kant onderdrukt hij ook zijn innerlijke heelheid, het contact met zijn Ziel. Voor een meisje gebeurt vaak het omgekeerde, ze leert haar mannelijke kant te onderdrukken en de kwaliteiten die daarbij horen. Uiteraard zijn er ook mensen die dit juist net andersom ingelepeld hebben gekregen.
De disbalans tussen beide polen is hetzelfde.

HET WERELDBEELD ALS VOORBEELD.

Doordat je het contact met je eigen Ziel bent verloren, zie je ook de Ziel niet meer in alles wat je omringt: de Aarde is niet langer moeder Aarde die voor ons allen zorgt en ondersteunt, maar een dood ding dat beheerst en gecontroleerd mag worden. Het Universum wordt als Zielloos, koud en onverschillig gezien. Het gevolg is dat de natuurlijke cyclus van geven en ontvangen verstoord raakt daar jij het contact met het natuurlijke startpunt van die cyclus – je Ziel – bent verloren.

Gebrek aan contact met je Ziel betekent een gebrek aan zelf-liefde.

De natuurlijk cyclus van geven en ontvangen begint met zelf-liefde en stokt door zelf-veroordeling. Vanuit zelf-liefde wordt ook liefde voor de ander en liefde voor de wereld mogelijk. Liefde is meer dan een gevoel, het is een manier van kijken. Liefde maakt dat je de Ziel van de ander ziet, Liefde maakt dat je het leven in alles waarneemt en eert. Zonder Liefde is de natuurlijk cyclus van geven en ontvangen niet mogelijk.

Nu weer terug naar geld.

GELD EN DE VERSTOORDE CYCLUS.

Het gaat dus om Liefde. Zonder Liefde ontstaat angst, en vanuit angst wil de mens controle uitoefenen door macht en bezit te verwerven. Het liefst veel geld. Dit geld is in wezen bevroren angst en vormt een blokkade die de natuurlijke cyclus blijft verstoren. Geld is niet meer wat het zou dienen te zijn: een stromend deel van de cyclus van geven en ontvangen.

NOTE; er is niets mis met geld ansich, wel met hoe wij er ons mee verbinden. Vanuit angst of Liefde. Vanuit tekort of Overvloed. Doorzie je hierin je eigen angst voor tekorten verborgen achter het idee/beeld over geld?

HOE HERKEN JE DEZE VERBORGEN ANGST?

Veiligheid.
De angstige jij denkt vaak in zwarte scenario’s over de toekomst. Geld op de bank biedt ogenschijnlijk veiligheid. Als dingen stuk gaan kunnen nieuwe spullen gekocht worden. Is er ziekte dan kan de gezondheidszorg betaald worden. Een eventueel verlies van baan kan worden opgevangen. Als er maar geld is.

De behoefte aan veiligheid is in de praktijk vaak een verzet tegen verandering. En staat haaks op de cyclus van geven en ontvangen die bloei en verandering tot stand brengt.
Lees deze zin nog maar een keer.

Macht.
Geld betekent dat je macht kunt uitoefenen over arme mensen. Door hen geld te bieden kun je ze dingen laten doen waar ze niet achter staan, die ze niet willen en in sommige gevallen zelfs verwerpen. Denk daarbij aan zaken als zwaar en ongezond werk, kinderarbeid en prostitutie. Dat zijn niet alleen problemen van derdewereldlanden, ook hier in het westen zijn er veel mensen die voor het geld werk doen dat ze in feite helemaal niet fijn vinden. Je zou ze de kost moeten geven, je zou er arm van worden.

Het spreekt voor zichzelf dat de energie van macht niet samengaat met de cyclus van geven en ontvangen die op wederzijdse Liefde en respect is gebaseerd.

Vrijheid en geluk.
Gebrek aan geld leidt tot een gevoel van gevangenschap en machteloosheid en zo wordt het hebben van geld met vrijheid en geluk geassocieerd. Als je genoeg geld hebt, kun je doen wat je wilt. De vraag: ‘zou je nog blijven werken als je genoeg geld hebt’, beantwoorden veel mensen met nee en laten hiermee zien dat ze niet gelukkig zijn met hun werk. Hoe pijnlijk.

Spiritueel gezien zitten ze vast in een situatie waarin hun Ziel niet kan stralen; ze zijn dus geen deel van een natuurlijke cyclus van geven en ontvangen.

Ooit las ik een onderzoek naar mensen die onverwachts een groot geldbedrag wonnen via een loterij. Er werd onderzocht hoe lang ze gelukkig waren met al dat geld. Het onthutsende antwoord was: gemiddeld elf dagen. Daarna was het voorbij. Al vrij snel bleek dus dat geld niet de gedroomde oplossing was.

Het is uiteindelijk niet geld wat vrijheid en geluk brengt, die komen voort uit een innerlijk contact met je Ziel! Als dat contact eenmaal bewust gemaakt is, kan er een natuurlijke stroom van geven en ontvangen op gang komen die vaak ook geld zal opleveren. Dit, geld, is dan een bijproduct, de primaire bron van rijkdom, van vrijheid en geluksgevoelens, is de Liefde en het contact met je Ziel en het uitdrukken van de passie die deze wenst te Leven.

Aanzien en erkenning. 
Gebrek aan zelfliefde heeft een sterke behoefte aan erkenning door anderen tot gevolg. Halen uit tekorten buiten jezelf, noem ik dit. Dit kun je natuurlijk op een positieve manier bereiken door iets bijzonders te presteren, maar dat is niet voor iedereen weggelegd. Het pronken met bezit en geld wordt dan gezien als een alternatief.

Gebrek aan geld – armoede – is een belangrijke reden dat veel mensen zich ongelukkig voelen. Je zult maar geen geld hebben om eten te kopen voor je kinderen. Het issue is dat gedachten over wat geld ons allemaal zal brengen, buiten ons Zelf gericht, hiermee de verstoorde cyclus van geven en ontvangen juist in stand houdt. Geld en angst voor geldtekorten houdt de focus van je bewustzijn weg bij de enige oplossing: zelf-Liefde. Het gevolg is dat er schijnoplossingen gezocht worden die meestal neerkomen op het verwerven van geld buiten de natuurlijke cyclus om. 
Hoe schadelijk en destructief deze vorm van verwerven van geld is, is wat we momenteel mondiaal aan het ontmantelen zijn. Deze vorm van geldmisbruik heeft geen schijn van kans te blijven voortbestaan, daar waar Liefde en Licht zich steeds meer verspreidt. 

Geld is binnen deze verstoorde cyclus bevroren angst. Verdwijnt het geld, verandert een getalletje op je bankrekening, dan komt de angst vrij. Die angst wil je niet voelen en dus houd je krampachtig vast aan geld. Je niet bewust ervan dat je juist met deze mindset deze angst én je geldtekorten zelf in stand houdt. Niet de weg te gaan, lijkt me zo.

HELING VINDT PLAATS VAN BINNENUIT.

De kern van het probleem waarvoor je geld als oplossing ziet is niet het gebrek aan geld, maar gebrek aan contact met je Ziel. Je ervaart daardoor een innerlijke leegte, je denkt dat het een oplossing is die leegte te vullen met uiterlijk bezit. Die oplossing werkt natuurlijk niet voor lang; alleen de rijkdom van de Ziel uitgedrukt zorgt voor herstel. Zodra het contact met je Ziel hersteld is, start een natuurlijke cyclus van geven en ontvangen, het Universum zal daarop onmiddellijk voedend reageren.
Wonderen zullen je deel zijn.

Op deze manier zal er steeds meer een uiterlijke overvloed ontstaan die jouw innerlijke rijkdom weerspiegelt. De uiterlijke rijkdom zal gek genoeg in de meeste gevallen niet het hebben van veel geld betekenen. Waar je dan zoveel meer waarde aan geeft zullen zichtbaar worden, zaken als een mooie liefdevolle voedende omgeving, fijne vrienden, rijke levenservaringen en tijd om leuke dingen te doen. Uiterlijke rijkdom betekent dat de omgeving je helpt om gelukkig te zijn. Het gaat je dan niet meer om veel bezit waar je je zorgen over maakt dit te verliezen. Er zit maar al te vaak een groot verschil tussen datgene waarvan je denkt gelukkig te worden en waar je daadwerkelijk gelukkig van wordt.
Je werkelijke geluk ligt achter je angst.

DE SLEUTEL TOT HERSTEL VAN CONTACT MET JE ZIEL, IS JEZELF AANVAARDEN ZOALS JE BENT.

Leer JA te zeggen vóór jezelf, heb compassie met jezelf, leer jezelf te relativeren. Zie je angsten onder ogen, en laat je angst je niet langer weghouden van het leven waarnaar je diep van binnen zo verlangt. Een leven dat je Ziel voedt. Op het moment dat je jezelf onvoorwaardelijk en liefdevol aanvaard precies zoals je bent, herstel je het contact met je Ziel en dát merk je door de liefde die je steeds meer voor jezelf voelt.

HERSTEL VAN BUITENAF.

Het Universum van zijn kant probeert de cyclus te herstellen door je in contact te brengen met je Ziel. Het doet dit in de regel door een crises te creëren die je dwingt om naar binnen te gaan. Denk hierbij aan een scheiding, overlijden van een dierbare, ontslag, faillissement, burn-out, ziekte, etc. Zo’n crises, life-event is niets anders dan een uitnodiging om naar binnen te gaan – te voelen wat daar nog aan angsten in jou leeft. Liever dan voelen, tracht je daarentegen krampachtig oplossingen in de buitenwereld te zoeken en terug te keren naar de oude situatie: een leven met geld en zonder Ziel.

De angst reageert lekker verder, en houdt de ware zielsopdracht, c.q. levensles voor jou verborgen.

Wat je ook maar doet vanuit deze staat van Zijn om aan geld te komen, de angst diep in jou verscholen om maar niet te hoeven voelen, zal geen vruchten afwerpen. Sterker nog, alle acties vanuit angst aangestuurd wekken alleen nog maar meer tekorten en daarmee angst op. En zo zie je jezelf vastzitten en in rondjes rennen in een rat race die je niets dan leegte oplevert.

Deze leegte is de spiegel waarin jij dient te leren kijken, lieverd. JIJ voelt je leeg. Je Zielsverbinding is verbroken, vanaf jou kant bezien. Yep, je bevindt je in je ego, angst gedreven.
Lees mijn boek ‘Volg je hart, HET KLOPT! De angst voorbij’ hierover nog maar een keertje. 😉

Alle door het ego aangedragen ‘oplossingen’ werken niet, daar ze tegen de wil van het Universum en tegen de wil van je Ziel ingaan. Doorzie je het patroon?

De crisis wordt groter tot de zogenaamde ‘dark night of the soul’ zich ontvouwt.

Dit innerlijk te doorlopen proces van angst voor tekorten en totale onmacht tot op het bot ervaren, is een diepe bewustwording van het ontbreken van het contact met je Ziel. Het is het ervaren van een totale innerlijke duisternis. Er is geen andere oplossing meer dan overgave, te stoppen met de strijd. Tegen jezelf, je Ziel. Pas op het moment dat je deze staat van zijn hebt bereikt, stroomt het licht van je Ziel weer naar binnen. 

GELD IS VAAK BEVROREN ANGST.

Deze crisis gaat maar al te vaak gepaard met verlies van geld, in vele gevallen héél veel geld. De reden is dat geld maar al te vaak bevroren angst is en zolang die angst niet onder ogen gezien en doorleefd wordt, is contact met je Ziel niet mogelijk. Zo blokkeert je ego, die vanuit angst maar al te graag over je heerst, het contact met jeZelf. De enige manier om jezelf hieruit te bevrijden is door bewust te worden. Wakker worden en je grootste angsten aan te kijken, te doorvoelen én te helen. Alleen zó kom je weer in verbinding met jezelf, je Ziel. Blijkt je ware overvloed van binnen te zitten. Hoe ironisch, en wij maar in die buitenwereld rennen achter een wortel aan zelf vastgebonden aan een lange stok, buiten ons Zelf.

Mensen die graag op hun geld zitten zijn in wezen mensen met veel angst. Om deze diepe angst vrij te maken dient het geld te verdwijnen. Pas dan, in het midden van de angst voor tekorten, verlies van materie, kan het licht van hun Ziel weer gaan stralen. Dit is wellicht de mooiste gift die ze ooit zullen ontvangen en is niet te koop met geld.

OMSLAGPUNT IN JE LEVEN.

Deze ‘Dark night of the soul’ is een diep reinigingsproces en 100% gegarandeerd een omslagpunt in je leven. Het is de ontdekking dat alles wat belangrijk leek, helemaal niet zo belangrijk was. Het is vaak de omslag van overleven en geleefd worden voortgedreven door je hoofd, naar Leven van uit jeZelf. Het is de ontdekking dat een leven zonder zekerheden heel rijk, voedend en avontuurlijk zijn. Niet voor niets schrijven mensen na afloop vaak boeken over deze periodes. Me too. Ter inspiratie.

Het herstel van het contact met je Ziel gaat gepaard met de ontdekking dat het universum rondom je op een wonderbaarlijke manier voor je zorgt. Op het moment zelf is de ‘Dark night of the soul’ een zeer heftige en beangstigende ervaring, echter eenmaal doorleefd ervaar je diepe dankbaarheid voor alle lessen, ervaringen en ware wonderen die je hebt mogen ervaren. Je verbinding met het Universum is zeer zeker weer geopend, deze keer van binnenuit.

GELD EN DE NATUURLIJKE CYCLUS.

Zodra de natuurlijke cyclus hersteld is, ga je geld minder belangrijk vinden, veel minder belangrijk. Omdat de angst ervoor is verdwenen, verdwijnt ook het geld dat werd vastgehouden om die angst te bezweren. De liefdevolle uitwisseling van energie wordt dan ervaren als de basis en geld als bijproduct. Doordat de focus van het bewustzijn steeds minder op geld komt te liggen, wordt geld minder belangrijk. Hoe fijn! 

Naarmate je meer in contact staat met je Ziel, voel je steeds zuiverder aan wat anderen werkelijk nodig hebben, en of anderen geven vanuit Liefde of niet. Op het moment dat je dat vraagt wat je werkelijk nodig hebt, en anderen bereid en in staat zijn dat vanuit Liefde te geven, heeft geld zijn meerwaarde verloren.

Uiteindelijk, in de toekomst zal er geen geld meer zijn. Gewoon omdat het geen spiegelfunctie meer heeft om hieraan bewust te worden wie wij in essentie zijn: Liefde. Tot die tijd is geld een prachtige spiegel om terug te komen in Zelf-Liefde. Wie had dát nu gedacht van geld?!

Ben je geraakt door deze woorden en loop je vast in tekorten? Weet lieverd dat je hierin niet de enige bent. Velen hebben hier een levensthema in mét de bijbehorende levenslessen. Ik ook.
Vanuit mijn eigen doorleefdheid hierin kijk ik met liefde met je mee waarin jij wordt uitgenodigd om aan te gaan. Uiteraard ín jezelf. Ben jij bereid naar binnen te gaan? Daar wacht ware overvloed op jou om naar buiten te kunnen stromen.

JA, ik wens dat je met me meekijkt.

Ook dit proces dien je zelf te doen, niet alleen.
Je bent van harte welkom.

~ Jacqueline

Laat hieronder een reactie voor me achter

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *