POSITIEVE ASCENSIE SYMPTOMEN.

door | aug 8, 2021 | Alle berichten | 4 reacties

We horen en lezen veel over ascensie en de symptomen die dit proces met zich meebrengt. Meestal gaan ze in op de ‘negatieve’ symptomen, gewoon daar we daar meer last van hebben. In ascensie zijn is een moeilijke en zware weg die je bewandelt. Vaak in eenzaamheid. De (lichamelijke) klachten die je in dit proces ervaart verschilt bij iedereen. Ook de mate van een symptoom verschilt per persoon. In mijn blog ASCENSIE EN ZIJN SYMPTOMEN ga ik hier dieper op in. Wellicht handig deze ook even te lezen.

We zouden bijna vergeten dat er tijdens dit zeer intensieve transformatieproces ook vele positieve symptomen c.q. veranderen met zich mee brengt. Dit innerlijk te doorlopen proces brengt ons (uiteindelijk) veel goeds.

Ascensie in het kort.

Tijdens dit innerlijk te doorlopen proces verhoog je steeds meer je eigen trilling c.q. frequentie tot het niveau van Licht. We zijn als aarde en de mensen die op aarde leven bezig met dit proces. Hiermee gaan we van de derde dimensie, via de vierde dimensie naar de vijfde dimensie. We gaan uit ons hoofd in ons hart. Van ieder op zich naar eenheid en onvoorwaardelijke liefde. Van angst naar Liefde. Mijn boek: Volg je hart, HET KLOPT! De angst voorbij” heeft niet voor niets deze titel ontvangen.

Ascensie betekent emoties die ons vasthouden aan de derde dimensie opschonen en met liefdevolle acties voor ons hoger Zelf kiezen. Leven in onvoorwaardelijke liefde vanuit je hart, opdat we in vrijheid en vreugde Leven. Een aardig intens proces als je zo naar de huidige maatschappij mondiaal kijkt. We zien steeds meer mensen opstaan die een andere, zoveel meer hart gerichte koers wensen te varen. Dit is een van de uitwerkingen van een verhoging in trilling, bewustzijn. Een zeer positieve werking.

Positieve ascensie symptomen:

Je trilling verhoogt: Alles is energie en heeft een bepaald bewustzijn en na gelang je bewustzijnsstaat, tril je op een bepaalde frequentie. Deze trillingsverhoging beïnvloedt ook al onze emoties en gevoelens. Deze worden als ware los getrild, komen aan de oppervlakte om door ons, bewust, losgelaten te worden om zo terug te keren naar onvoorwaardelijke Liefde.

Je bewustzijn verhoogt: Je wordt je bewust van het universum en zaken als reïncarnatie en Universele wetten. Je wordt je steeds meer bewust dat we allemaal ons eigen leven creëren. Bewustzijnsgroei is een enorme verrijking van je leven!

Je gaat vanuit je hart leven: Je gaat steeds meer beslissingen nemen vanuit je hart en minder vanuit je hoofd. Hoofd en hart met elkaar verbinden. De waarheid spreken en Zijn. Niet altijd gemakkelijk, wel een zeer positieve wending van je leven!

Je intuïtie verbetert: Je gaat steeds meer voelen. Je gaat voelen of iemand betrouwbaar is. Je intuïtie kan jou uitstekend helpen bij beslissingen nemen. Vanuit het gevoel en het hart.

Je gaat universele wetten begrijpen: De wet van aantrekking is een mooi voorbeeld. Je gaat begrijpen, dat als je in het negatieve blijft hangen, je niet vooruit komt. Dat positieve gedachten hebben, leidt tot positieve zaken aantrekken.

Je gaat op je voeding letten: De kans is groot dat je minder vlees gaat eten. Je gaat je interesseren voor biologische voeding. Dit gaat vaak vanzelf. Bepaalde dingen gaan je gewoon tegenstaan. Vanuit de gedachte dat het beter is voor je lichaam en de samenleving.

Je gaat begrijpen dat je lichaam je tempel is: Je gaat steeds beter voor jezelf zorgen. Je wordt je bewust hoe wezenlijk je lichaam voor je is en dat jij de enige bent die hier de zorg voor draagt. Dat je hiervoor dingen die schade aan je tempel bewerkstelligen niet meer tolereert. Daarnaast ga je inzien hoe wezenlijk het is je tempel schoon, gezond, vitaal en krachtig te houden. Een uiting van eigen liefde voor je lichaam. Zelfrespect.

Je wordt je bewust dat je vele levens hebt gehad: Je gaat begrijpen dat we hier zijn, om levensthema’s met de bijbehorende levenslessen te leren. Dat je uiteindelijk een meester wordt en van al deze lessen en ervaringen leert. Angst voor de dood vervaagt steeds meer, gewoon omdat je het gehele plaatje begint te begrijpen.

Je gaat leren loslaten: Je gaat oude emoties loslaten. Zaken loslaten uit het verleden die niet meer bij je passen. Dit loslaten geeft ruimte voor positieve zaken. Loslaten is enorm belangrijk in jouw groei. Hierbij gaat het niet alleen over emoties laten. Zeer zeker zul je dit loslaten gaan ervaren in je contact met anderen. Ook jij zult er niet aan ontkomt ‘oude’ relaties die uitgewerkt zijn qua uitwisselen van levenslessen, of dit nu vrienden, collega’s of zelfs familieleden zijn, leren los te laten.

Je trekt mensen aan die echt bij je horen: De kans is groot dat je steeds meer mensen gaat tegenkomen uit je zielengroep of zielenfamilie. Je zal je zeer aangetrokken voelen tot hen, omdat je op dezelfde golflengte zit, andere levensthema’s met bijbehorende levenslessen hebt uit te wisselen. Dit uitwisselen zal echter vanuit onvoorwaardelijke liefde en respect zijn. Je bent samen gericht op het verheffen van de ander en daarmee van jezelf. Onvoorwaardelijk.

Je gaat begrijpen dat vergeven belangrijk is: Vergeven is zo’n beetje, een van de belangrijkste zaken die je jezelf en daarmee de ander kunt geven om in bewustzijn te groeien. Vergeving komt uit het hart en de grote tegenstander van vergeven is je ego. Het ego zal er alles aan doen om jou het gevoel te geven, dat vergeven niet hoeft en dat de ander toch de schuld heeft. Het ego begrijpt als geen ander dat als jij kan vergeven, je een zeer grote stap zet naar hogere dimensies. Dat je in verbinding komt met je hart en je hart gaat volgen. Zodra jij je hart hebt leren volgen overwin je het ego en zul je steeds meer liefde uit te gaan stralen. Anderen én jezelf vergeven zijn dan ook zéér belangrijker stappen om te zetten tijdens jouw ascensie.

Je gaat steeds meer onthechten: Je zult merken dat de levenslessen je langs wegen leidt waarbij je leert steeds makkelijker materiële zaken los te laten. Hieronder vallen ook het onthechten aan bepaalde mensen, niet meer passend werk, huis, woonplaatsen, etc. en allen dragen bij aan het steeds meer verheffen van je trilling, frequentie.

Je gaat emoties onder controle krijgen: Dit is een lang proces, dit gaat je echter zeker lukken. Je maakt je steeds minder druk en blijft niet meer in emoties hangen. In emoties blijven hangen is destructief en ondermijnt je trilling, frequentie en trekt je als ware terug in de derde (ego gestuurde) dimensie. Precies daar waar we ons nu juist mondiaal van aan onttrekken.

Je gaat steeds mee helder zien, horen en/of voelen: Dit proces gaat bij ieder in een verschillend tempo. afhankelijk van je gevoeligheid hiervoor. Dit is een zeer interessante ontwikkeling die je door mag maken.

En nóg meer …

Je gaat je levenspad ontdekken: Hier ga je voor! Hoe meer je dit bewustzijnspad bewandelt, des te gemakkelijker alles gaat en hoe gelukkiger jij je voelt. Je gaat ‘werk’ doen waar je hart ligt, is hierin een mooi voorbeeld. Dit werk sluit zo aan bij jouw doorleefde levensthema’s en bijbehorende levenslessen dat het niet meer aanvoelt als werk. Je zou er ‘snachts voor wakker gemaakt willen worden. Het ‘werk’ vloeit uit je, moeiteloos. Om uiteindelijk in deze fase terecht te komen, dien je eerst veel ‘oud’ los te laten om op deze verheven wijze jouw overvloed moeiteloos te delen met anderen. Een proces en tevens een hele uitdaging maar ohhhh zo de moeite waard!

Je gaat er steeds jonger uitzien: Met het loslaten van oude emoties, beperkende gedachten en overtuigingen uit het verleden, voel je jezelf letterlijk lichter worden. Zorgen verdwijnen steeds meer uit je leven en wegen dan ook niet meer zwaar. Je begint er jonger en vitaler uit te zien. En dat zonder chirurgische ingrepen of crèmepjes. Wonderbaarlijk, maar waar!

Je gaat boodschappen van dromen gemakkelijker begrijpen: Je zult er tevens steeds meer ontvangen. Het begrijpen van deze boodschappen is een proces en niet altijd even gemakkelijk te vertalen. Eenmaal weer in contact met het vermogen deze boodschappen te vertalen, opdat jij ze hier op aarde implementeert, heeft een zeer waardevolle meerwaarde, zal je Licht en vreugde in je leven brengen en je zult je diep verbonden gaan voelen met ‘het geheel’.

Je gaat begrijpen dat er meer dimensies zijn: Je gaat begrijpen wat dit betekent en je steeds meer realiseren, dat je zelf ook via de derde, de vierde naar de vijfde dimensie aan het groeien bent.

Je gaat begrijpen wat onvoorwaardelijke liefde inhoudt: Je gaat steeds meer onvoorwaardelijke liefde uitstralen en delen. Je bent niet meer bezig met wat het jou oplevert als je aan anderen geeft. Je geeft onvoorwaardelijk jouw overvloed, zonder verborgen (eigen) agenda’s. Dit een een geweldige ervaring en is zeer aanstekelijk.

Je gaat steeds meer van jezelf houden: Je gaat begrijpen hoe belangrijk dit is en hoe goed dit voor je is. Sterker nog, zonder deze eigen liefde geheel te omarmen ben je niet in staat ‘toegelaten te worden’ in de vijfde dimensie. Een wezenlijke stap die gezet dient te worden tijdens dit proces van ascensie!

Je gaat steeds creatiever worden: Wat een heerlijkheid dit is! Je ervaart steeds meer momenten waarop je in een flow terecht komt en als vanzelf dingen waar jouw hart sneller van klopt uit je vloeien. Om te delen. Jouw verworven overvloed. Iedereen creëert dat waar je hart je naar toeleidt. Wij mensen, wat zijn wij in staat prachtige dingen te creëren waar we niet alleen zelf heel blij van worden, maar zeer zeker ook anderen!

Je vertrouwen neemt toe: Je hebt geleerd op het universum met haar wetten te vertrouwen. Hoe meer vertrouwen je hebt in positieve veranderingen, hoe donker het in eerste instantie er ook maar uit kan zien, des te gemakkelijker je positieve veranderingen naar je toe trekt. Dat dit uiteraard ook een intensief innerlijk te doorlopen proces is van leren kijken vanuit mogelijkheden en alles als positief te gaan doorzien, hoef ik je vast niet meer te vertellen.

Je gaat hulp uit het universum begrijpen: Vanuit je intuïtie Weet je op een gegeven moment dat engelen en opgestegen Meesters bestaan en dat ze je met zoveel Liefde willen ondersteunen. Je gaat hier steeds meer gebruik van maken. Het voelt fantastisch hoe verbonden we zijn met andere hogere dimensies!

Je krijgt veel nieuwe ideeën: Vanuit inspiratie en afgestemdheid met jeZelf stromen nieuwe ideeën moeiteloos tot je. Aan jou de uitnodiging deze ideeën verder te verfijnen en tot uiting te (leren) brengen in de materie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verlangen om nu eindelijk voor jezelf te beginnen, een eigen huis (bouwen), een liefdevolle liefdesrelatie ontvangen, meer gelijkgestemde vrienden, een gezonder leven leven, etc.

Je gaat levenslessen/ervaringen begrijpen: Mensen verschijnen op het perfecte ogenblik. Mensen, boeken, films en voorvallen komen op het juiste moment, om je weer een duwtje in de rug te geven. De diepere boodschappen die dit met zich meebrengt pak je moeiteloos op en integreer je weer in je leven. Hierdoor verfijn je je eigen, steeds meer gelukkige, leven. Deze staat van Zijn kunnen en zullen we allen ervaren eenmaal volledig afgestemd op de vijfde dimensie. Hierbij ben je je bewust dat de ogenschijnlijk negatieve boodschappen op een diepere laag je beste leermeesters zijn tijdens dit te doorlopen proces van ascensie.

Je bereikt snellere manifestatie van je intenties: Door de hogere trilling vermindert de tijd tussen het plaatsen van intenties en het manifesteren steeds meer. Je bent je bewust dat positieve, liefdevolle, opbeurden intenties zoveel sneller gemanifesteerd worden naarmate je je eigen frequentie afgestemd houdt op de hogere dimensies, frequenties. Je bent je bewust geworden dat jij een schepper bent van je eigen leven en daarmee de enige die jouw leven schept én kunt aanpassen, ten goede of ten slechte. Jij bepaalt. Niets en niemand buiten jou.
Hoe mooi is dát in deze tijd waarin het lijkt alsof die buitenwereld jouw c.q.onze realiteit bepaalt!

Dit is een opsomming van vele positieve, blijvende veranderingen die je zult gaan ervaren gedurende dit te doorlopen ascensieproces. Uiteraard zijn nog veel meer ascentie verschijnselen. In de blog ASCENSIE EN ZIJN SYMPTOMEN deel ik de meer als niet altijd even fijn ervaren symptomen, die echter wel een wezenlijk onderdeel zijn van hetzelfde te doorlopen proces.

Lief mens, ascensie is niet altijd een even leuk proces. Je ontkomt er niet aan door diepe dalen te gaan alvorens je blijvend in hogere sferen kunt Leven. De rewards zijn echter zó overweldigend én verheffend dat het de pijn, eenzaamheid, leegte, heftigheid van dit proces al snel op de achtergrond zal verdwijnen.

Eenmaal gekozen het pad van bewustworden op te gaan, kun je niet meer terug. Je kunt als ware niet achteruit groeien. Je kunt jezelf nu eenmaal niet terugbrengen naar onbewustheid als je eenmaal bewust bent geworden. Gelukkig maar. Je hebt er dan ook zeer veel innerlijk werk voor verricht! Dit is jouw overvloed, jouw rijkdom die vér voorbij enige materie en de Aarde strekt.

Wees TROTS op jezelf!

~ Jacqueline

Laat hieronder een reactie voor me achter

4 Reacties

 1. Jelle van Nieuwenhuizen

  Lieve Jaqueline,

  Wat een bijzonder mooie informatie. Vandaag las ik voor het eerst over Ascensie. Er werd me ineens veel duidelijk.Hiervoor mijn hartelijke dank.
  Heel veel geluk!

  Lieve goeten,

  Jelle van Nieuwenhuizen

  Antwoord
  • Jacqueline Lammerts

   HI Jelle, wat fijn dat je op het pad van ascensie terecht bent gekomen.
   Het énige pad wat je verder brengt, jouw pad!

   Ik wens je een prachtige reis, in jezelf, met jezelf.

   Antwoord
 2. Bart

  Hi Jacqueline, net als Jelle vandaag veel herkenning en vertrouwen opgedaan via jouw site. Nu de weerstand weg is en er een tornado aan allerlei sensaties wakker wordt weet ik dat deze in beweging komen om uiteindelijk op de juiste liefdevolle plek te belanden. Deze rups is aan veranderen in een vlinder. Hoe lang dat duurt? Daar moet ik misschien niet bij stil staan aangezien alleen het nu bestaat en het onbewuste alles zelf regelt? Mijn vraag is ook. Het scheppen en aanpassen van je eigen leven gaat dan toch ook gewoon vanzelf als je bewust bent dat gebeurt het gewoon toch? Liefs Bart

  Antwoord
  • Jacqueline Lammerts

   Hi Bart, dankjewel voor je mooie bericht en je vraag. Daar houd ik van. 😉

   Wat je vraag betreft, het klopt dat er in deze tijd velen wakker worden en meer door illusies heen gaan kijken.
   SUPER! Het is echter niet zo dat je ascensieproces dan als vanzelf verder gaat.

   Je ontkomt er niet aan je eigen ‘demonen’ in jezelf aan te (leren) kijken.
   De door jezelf, op zielsniveau gevormde levensthema’s met de bijbehorende levenslessen blijven nu eenmaal op je te wachten totdat jij deze aangaat en uiteindelijk afvinkt. Dit ‘aangaan en integreren’ is een zeer bewust en áctief proces, dit gaat niet ‘als vanzelf’, lieverd.

   Zie je levenslessen als ‘shit’ die jij bewust dient om te zetten in voedingsstoffen. Dáár groei jij op zielsniveau van.
   Dit omzetten gaat niet áls vanzelf’. Daar zitten juist je lessen in alwaar jij zeer bewust van dient te worden.
   Zo groeit Bewust Zijn.

   Blijkt dat waarvoor je hier bent bewust-worden en je herinneren wie je in essentie bent te zijn.
   Bewust Zijn. En Bewust Zijn wenst maar één ding; groeien door bewust-worden.
   Eenmaal op dit pad van bewustworden is dit wakker worden een ongoing proces. Tot in de oneindigheid.

   Dat is wellicht een beetje teveel en te ver.
   Laten we het voor nu houden op deze tijd waarin je van 3D naar 5D ascendeert. Dat is al groot genoeg.
   Hierin liggen vele lessen en uitdagingen om keer op keer aan te gaan, opdat je steeds méér gaat doorzien van de illusies.
   En herinnert wie jij bent.

   Mocht je het fijn vinden om helder te krijgen wat jouw levensthema’s met bijbehorende lessen te zijn?
   Weet dat je van harte welkom bent.
   Ik kijk met Liefde ff met je mee.
   Uiteraard is dit gratis. 🙂

   Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *