Lezingen

Relaties

Alle gedachten die je hebt over anderen,
zijn niet meer dan jouw gedachten. 
Ze vertellen meer over jou, dan over de ander.

In ons leven ontkomen we er niet aan van het hebben van relaties. Of dit nu onze ouders, broer(s)/zus(sen), (schoon)familie, partner(s), kind(eren), vrienden, werkgever(s), collega(s), onze verhouding met onszelf, Ziel, Zielsfamilie of Bron, állen hebben een belangrijke functie in ons leven!

Ze weerspiegelen o.a. hoe wij met onszelf en daarmee met anderen omgaan. Allen wijzen ons de weg naar binnen, naar ons Zelf, wie wij in Wezen zijn. Ze vragen ons via de nodige levenslessen die we onderling uitwisselingen wat wij hier nu eigenlijk komen doen. Een ieder heeft hierin zijn eigen groei in bewustZijn én tempo waarin zij dit innerlijke proces van ontwaken doorlopen.

De vraag waar je voor uitgenodigd wordt is of je bereid bent in de vele spiegels te kijken, 100% verantwoordelijkheid hiervoor te nemen, helen wat er nog geheeld dient te worden ín jou, opdat jij tot volle wasdom kunt komen: Je ware potentie Leven!

In deze lezing neem ik je dan ook graag mee langst de vele relaties die je in je leven tegenkomt, welke boodschappen ze je brengen, waarvoor ze dienen, hoe je, vaak diepe (relaties) pijnen kunt helen, hoe alles met elkaar verbonden is, en dat alle relaties je één ding brengen: je goedschiks of kwaadschiks terug leiden naar jouw hart.

Je hart is nu eenmaal de poort naar binnen, naar Jezelf en je ware potentiaal.
Ik zeg niet voor niets al jaren: Volg je hart, HET KLOPT!

 

Al jaren mag ik mensen inspireren om trouw te worden aan hun hart. Hun hoofd vol angsten en overtuigingen los-te-laten. Alles gericht opdat jij gaat DOEN waarvoor jij hier überhaupt bent gekomen: bewust worden en je VOLledige potentieel Leven!

Hoe alle relaties in je leven jou hierbij dienen, deel ik met Liefde, passie én humor tijdens deze lezing.