Retraite Alles is Liefde

Retraite Alles is Liefde

Alles is Liefde

Op ons pad van bewust worden ontkomen we er niet aan in contact te komen met andere mensen. En niet voor niets. Een ieder die jouw pad kruist heeft een boodschap, voor jou. Het is aan jou deze diepere boodschappen te gaan doorzien, opdat jij je bewustzijn kunt verruimen. Groeit.
En zo hebben we RELATIES gecreëerd, voor onze innerlijke groei.

Dat we dat, wat al die relaties ons aanreiken, niet altijd als groei ervaren, eerder als weerstand, blok aan je been of gewoonweg irritant, hoef ik je vast niet te zeggen. Dat dit alles Liefde is, dat gaat er vaak al helemaal niet in. Hiervoor dien je dan ook op een verrassende andere manier te leren kijken naar jezelf én die relaties. Eenmaal dit bewustzijnsproces doorlopen ben je in staat te gaan doorzien dat alles, ja echt alles hoe pijnlijk voor nu ook, voortkomt uit Liefde.

De retraite ALLES IS LIEFDE vloeit voort uit de eendaagse ALLES IS LIEFDE . Deze meerdaagse geeft de tijd en ruimte voor heling en gaan we dieper in op wat maakt dat jij je RELATIES niet altijd als even makkelijk ervaart. Je krijgt je eigen levensthema’s en de daaraan gekoppelde lessen helder, je gaat jouw levenslessen in je eigen leven herkennen en begrijpen waar ze voor zijn en hoe al die relaties in je leven je daarbij ‘inspireren’. Goedschiks of ‘kwaadschiks.

Uiteindelijk leer je terug te keren naar Liefde. Dat dit niet zonder vergeven gaat, van die ander én jezelf gaat, ook daar gaan we samen naar kijken en mee aan de slag. Loslaten is dan ook een wezenlijk onderdeel van het hebben van een liefdevolle relatie.

Deze meerdaagse geeft ruimte aan contemplatie, heling en integratie.
Dit alles wordt ondersteunt door het inzetten van Sound Bath healings, stiltemomenten en kun je als je wilt, gebruik maken van een helende massage om dit alles in je lijf te integreren. Daarnaast is de sauna tot je beschikking en worden deze dagen omlijst door het nuttigen van de heerlijkste (vega) maaltijden en tussendoortjes. Kortom: veel dus!

In harmonie leven met anderen openbaart zich op het moment dat jij in harmonie leeft met jouw waarheid. Niet andersom.

Wens jij jouw waarheid te Leven en in harmonie en verbinding te Leven met anderen?
‘ALLES IS LIEFDE’ ontbloot niet alleen waarvoor je angstvallig blijft weglopen, vaak in die RELATIES. Deze dag laat je zien dat er een weg is om uit deze, vaak zeer destructieve manier van omgaan met jezelf t.o.v. RELATIES te kunnen stappen. Aan jou om dit pad op te lopen. Ga je met me mee?

TIP.
Nodig die RELATIES uit mee te gaan waarmee je graag in Harmonie en Verbinding wenst te zijn. Door allebei deze input tot je nemen, ontstaat er gelijk al een verdieping én verbinding in jullie relatie. Meld ze even apart aan, zodat wij weten hoeveel mensen wij mogen verwelkomen.

Geïnspireerd geraakt?

Meld je dan aan voor de retraite ‘ALLES IS LIEFDE’ en laat je meenemen op dit pad van bewustworden via RELATIES.

Ik kijk er naar uit je daar te ontmoeten.

~ Jacqueline