Gratis online training

Van hoofd naar hart

Gratis online training

Van hoofd naar hart

Hoe kom je uit je hoofd, in je lichaam en bij je gevoel? 

Het lijkt wellicht een lastige vraag en ogenschijnlijk is dat ook zo. Het is vervelend om je eigen gevoelens niet te (h)erkennen en bij je gevoel te kunnen komen. Het is alsof je opnieuw moet leren voelen.

Dit is niet zo vreemd als je doorziet dat je als klein kind al vroeg leerde niet meer te luisteren naar je eigen gevoel. Hierbij waren niet alleen je ouders, maar zeer zeker ook je omgeving waarin je opgroeide een voorbeeld. De hardheid van de samenleving en hoe er werd omgegaan met elkaar sloot vaak geheel niet aan bij je eigen gevoel. En daar je vaak geheel niet had geleerd van je ouders hoe om te gaan met deze gevoelens en bijbehorende emoties, en we de pijn niet meer wensten te voelen, sloten we steeds meer ons hart en daarmee ons gevoel. Hiermee werd je langzaam maar zeker steeds meer richting je hoofd geleid. 

En daar zit je dan op een gegeven moment, opgesloten in dat hoofd, vaak vol angst, oordelen, schuld, aannames en overtuigingen. Geen idee hebbend dat je überhaupt vast zit in je hoofd. Totdat je in je volwassen leven steeds meer in situaties terecht komt, waarbij de nodige emoties en gevoelens getriggerd worden. We ontkomen er dan ook niet aan om vroeg of laat terug te keren naar ons hart. Onze gevoelens en bijbehorende emoties te (h)erkennen en weer te gaan voelen wat alles nu écht met ons heeft gedaan en doet.

De wereld op zijn kop

We groeien momenteel uit een zeer lange periode waarin ons hoofd bepaalde voor ons hart. We worden ons echter in deze sterk veranderende tijd in toenemende mate steeds meer bewust dat ons hoofd in dienst dient te staan van ons hart. Met ons hoofd dienen wij geen beslissingen te maken. Ons hoofd dient de beslissingen gemaakt vanuit ons hart te begrijpen. En niet andersom!
Aan jou de uitnodiging deze omkering terug te draaien naar zijn originele staat van ZIJN.

Voordat ik verder ga met wat deze “VAN HOOFD NAAR HART methode” je brengt, wens ik je door een aantal simpele oefeningen, te laten voelen hoe eenvoudig het is om uit je hoofd in je lichaam te komen.

Kom in je lichaam

Dingen die je snel uit je hoofd en in je lichaam laten komen zijn o.a.: bewegen, dansen (zet muziek aan!), sporten, ademen, vrijen, gebruik je zintuigen, raak iets aan, observeer iets, luister naar een geluid, raak je lichaam aan.

VOEL wat dit met je doet. Sluit desnoods je ogen waardoor het makkelijker is om met je aandacht naar binnen te keren. Voel je hoe deze dingen je aandacht naar binnen brengen, in je lichaam?

Wat brengt deze “Van hoofd naar hart” methode jou?

Je leert op een eenvoudig manier (weer) in contact te komen met je lichaam.

Je leert van binnenuit “de weg terug van je hoofd naar je hart te lopen

Je lichaamsgevoel en -besef neemt toe

Je leert het verschil te voelen tussen een “hoge ademhaling” en een “buikademhaling”

Je krijgt helder hoe je uit je hoofd komt én signaleert wanneer je er weer inzit

Je komt in contact met je gevoel

Je wordt steeds meer ontspanning

Je voelt je rustig, helder en meer in balans naarmate je dit proces vaker doorloopt

Voorbereiding

Maak bewust tijd vrij om rustig te gaan zitten in een gemakkelijke houding.
Let erop dat je rug ondersteunt is en je “aardig rechtop” zit, waarbij beide voeten op heupbreedte op de grond staan. Laat je handen met de handpalmen iets gedraaid naar boven ontspannen rusten op je bovenbenen en ontspan je lichaam. 

 

Mocht je het fijn vinden, luister dan met een koptelefoon.

Zet de begeleidende VAN HOOFD NAAR HART oefening hieronder aan en sluit je ogen. 

De enige manier om je buitenwereld te veranderen is,
om eerst je innerlijke wereld vorm te geven.